Logitech Expansion Mic for MeetUp thiết bị phòng họp

12.880.000₫


EXPANSION MIC FOR MEETUP Mic mở rộng dùng cho thiết bị Meetup, tăng khoảng thu âm từ 2.4m lên 4.8m Part: 989-000405 Bảo hành 24 Tháng

Nhà sản xuất: Logitech

EXPANSION MIC FOR MEETUP
Mic mở rộng dùng cho thiết bị Meetup, tăng khoảng thu âm từ 2.4m lên 4.8m

Part: 989-000405

Bảo hành 24 Tháng