Logitech Group Microphone míc mở rộng cho phòng họp lớn

12.800.000₫


Logitech Group Microphone Mic mở rộng dùng cho thiết bị Logitech Group/ Mở rộng quy mô phòng họp từ 14 người tới 20 người/ Kết nối với Hub của Group qua cáp USB Part: 989-000171 Bảo hành 24 Tháng

Nhà sản xuất: Logitech

Logitech Group Microphone
Mic mở rộng dùng cho thiết bị Logitech Group/ Mở rộng quy mô phòng họp từ 14 người tới 20 người/ Kết nối với Hub của Group qua cáp USB

Part: 989-000171

Bảo hành 24 Tháng